Naujausias pranešimas


2017 m. rugsėjo 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, kas kitas, jei ne aš, galėtų kalbėti apie meilę ir kentėjimus mano Sūnaus. Gyvenau su Juo, kentėjau kartu su Juo. Gyvendama Žemėje patyriau skausmą, nes buvau motina. Mano Sūnus mylėjo Dangiškojo Tėvo, tikrojo Dievo, mintis ir darbus. Kaip Jis man sakė, Jis atėjo, kad atpirktų jus. Aš meilėje slėpiau savo skausmą, o jūs, vaikai mano, jūs turite daugybę klausimų. Jūs nesuprantate skausmo. Nesuprantate, kad skausmą reikia priimti per Dievo meilę ir jį ištverti. Kiekvienas žmogus, daugiau ar mažiau, tai patiria. Tačiau, turint ramybę širdyje ir būnant malonės būsenoje, išlieka viltis. Tai yra mano Sūnus, Dievas, gimęs iš Dievo. Jo žodžiai yra amžinojo gyvenimo sėkla. Pasėta gerose sielose ji atneša gausių vaisių. Mano Sūnus kentėjo, nes prisiėmė sau jūsų nuodėmes. Tad jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, jūs, kurie kenčiate, žinokite, kad jūsų skausmas taps šviesa ir šlove. Vaikai mano, kuomet kenčiate skausmą, Dangus nusileidžia į jus ir jūs visiems, kurie jus supa, duodate dalelę to Dangaus ir daug vilties. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus būti maldos žmonėmis. Melskitės, kol malda jums taps džiaugsmu ir susitikimu su Aukščiausiuoju. Jis perkeis jūsų širdis, ir jūs tapsite meilės ir taikos žmonėmis. Nepamirškite, vaikeliai, kad šėtonas yra stiprus ir nori atitraukti jus nuo maldos. Nepamirškite, kad malda yra slaptas susitikimo su Dievu raktas. Todėl esu su jumis, kad jus vesčiau. Neapleiskite maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ