Naujausias pranešimas


2017 m. lapkričio 02 d. pranešimas perduotas per Mirjaną Dragicevič-Soldo:

„Brangūs vaikai, žvelgiu į jus, susibūrusius apie mane, jūsų Motiną, matau daug tyrų sielų, daug mano vaikų, kurie ieško meilės ir paguodos, tačiau jų niekas nesuteikia. Matau ir tuos, kurie daro pikta, nes neturi gerų pavyzdžių, nes nepažino mano Sūnaus. Tas gėris, kuris yra tylus, kuris plinta per tyras sielas, ir yra galia, kuri palaiko šį pasaulį. Yra daug nuodėmių, bet yra ir meilės. Mano Sūnus siunčia jums mane, Motiną, kuri esu ta pati visiems, kad mokyčiau jus mylėti, suprasti, kad esate broliai. Trokštu jums padėti. Mano meilės apaštalai, pakanka gyvo tikėjimo ir meilės troškimo, ir mano Sūnus jį priims. Tačiau jūs turite būti vertais, turėti gerą valią ir atvirą širdį. Mano Sūnus įeina į atvirą širdį. Aš, kaip Motina, noriu, kad geriau pažintumėte mano Sūnų - Dievą, gimusį iš Dievo, - kad pažintumėte Jo meilės, kurios jums taip reikia, didybę. Jis prisiėmė sau jūsų nuodėmes, pelnė jums išganymą ir už tai prašo, kad mylėtumėte vienas kitą. Mano Sūnus yra Meilė. Jis myli visus žmones, be jokios išimties, visus visų šalių ir visų tautų žmones. Jei jūs, mano vaikai, gyventumėte mano Sūnaus meile, žemėje jau būtų Jo Karalystė. Todėl, mano meilės apaštalai, melskitės, melskitės, kad mano Sūnus ir Jo meilė būtų kuo arčiau jūsų. Melskitės, kad būtumėte meilės pavyzdys ir padėtumėte visiems tiems, kurie nepažino mano Sūnaus. Niekada nepamirškite, kad mano Sūnus, Vienas ir Trejybėje, myli jus. Mylėkite savo ganytojus ir melskitės už juos. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Kviečiu jus, kad šiuo malonės metu taptumėte malda. Kiekvienas turite savo problemų, vargų, rūpesčių, neramumų. Tegul šventieji būna jums pavyzdžiu ir paskata šventumui. Dievas bus šalia jūsų, ir jūs atsinaujinsite, ieškodami savo asmeninio atsivertimo. Tikėjimas taps viltimi, ir džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyse. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ