Naujausias pranešimas


2018 m. sausio 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, kai žemėje pritrūksta meilės, kai nematyti išeities, aš, Motina, ateinu padėti jums pažinti tikrą tikėjimą, gyvą ir gilų! Kad padėčiau jums iš tikrųjų mylėti. Kaip Motina aš pasiilgau iš jūsų abipusės meilės, gėrio ir tyrumo. Trokštu, kad būtumėte teisingi ir mylėtumėte vienas kitą. Vaikai mano, būkite džiaugsmingi dvasioje, būkite tyri, būkite vaikais. Mano Sūnus sakė, kad mėgsta būti tarp tyrų širdžių, nes tyra širdis yra visuomet jauna ir linksma. Mano Sūnus sakė jums atleisti ir mylėti vienas kitą. Žinau, kad ne visada tai yra lengva. Per kančią jūs augate dvasiškai. Kad galėtumėte dar labiau augti dvasiškai, privalote iš tiesų, nuoširdžiai atleisti ir mylėti. Daugelis mano vaikų žemėje nepažįsta mano Sūnaus, nemyli Jo. Bet jūs, kurie mylite mano Sūnų, kurie nešiojate Jį savo širdyje, melskitės, melskitės ir melsdamiesi pajuskite mano Sūnų savyje, tegul jūsų siela alsuoja Jo dvasia. Aš esu jūsų tarpe ir kalbu apie mažus ir didelius dalykus. Nepavargsiu kalbėti apie savo Sūnų – tikrą Meilę. Todėl, vaikai mano, atverkite man savo širdis. Leiskite man motiniškai jus vesti. Būkite meilės apaštalais mano Sūnaus ir mano. Kaip Motina prašau jūsų, nepamirškite tų, kuriuos pakvietė mano Sūnus, kad jus vestų. Nešiokite juos savo širdyje ir melskitės už juos! Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2017 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien nešu jums savo Sūnų Jėzų, kad suteiktų jums savo taiką ir palaiminimą. Vaikeliai, visus jus kviečiu gyventi ir liudyti malones ir dovanas, kurias gavote. Nebijokite! Melskite, kad Šventoji Dvasia suteiktų jums jėgų būti džiaugsmingais liudytojais bei taikos ir vilties žmonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ