BRANGIEJI KRISTUJE,


KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DVASINIO ATSINAUJINIMO PROGRAMOMIS, KURIOS BUS ORGANIZUOJAMOS 2024 METAIS MEDJUGORĖJE

Kovo 18d.-22d. - 29-tasis Tarptautinis seminaras piligrimystės organizatoriams, taikos centrų vadovams, Medjugorjės maldos ir labdaros grupių vadovams.

PROGRAMA

Gegužės 12-17d. planuojamos Tylos, Maldos, ir Pasninko rekolekcijos Lietuvai

Gegužės 17-19d. planuojamos Lietuvos dienos Medjugorėje

Dėl papildomos informacijos prašome teirautis telefonais: +370 648 92920; +370 611 94971

Liepos 01-05d. - 27-as Tarptautinis dvasinio atsinaujinimo seminaras kunigams

Rugpjūčio 01d.-06d. - 35-tas Tarptautinis jaunimo festivalis MLADIFEST

Lapkričio 06-09 d. - 23-čios Tarptautinės dvasinio atsinaujinimo dienos sutuoktiniams1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ