Kelionės

 

BRANGIEJI KRISTUJE,


KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DVASINIO ATSINAUJINIMO PROGRAMOMIS, KURIOS BUS ORGANIZUOJAMOS 2019 METAIS MEDJUGORĖJE

Kovo 18d.-22d. - 26-tasis Tarptautinis seminaras piligrimystės organizatoriams, taikos centrų vadovams, Medjugorjės maldos ir labdaros grupių vadovams.

Gegužės 02 - 11 d. TYLOS, MALDOS, IR PASNINKO seminaras skirtas LIETUVAI:

tel. pasiteiravimui: 8 611 94971; 8 614 35616;

Gegužės 29d.-birželio 01d. - 7-tasis Tarptautinis seminaras gyvybės ginimo seminaras.

Birželio 06d.-09d. - 8-tasis Tarptautinė piligrimystė vaikams, turintiems vystymosi sunkumų, ir žmonėms su negalia

Birželio 25d.-liepos 04d. - kelionė į Medjugorję

teirautis tel. 8 613 13605

Liepos 08-13d. - 24-as Tarptautinis seminaras kunigams

Rugpjūčio 01-06d. 30-tas Tarptautinis jaunimo festivalis MLADIFEST 2019

Kviečiame vykti į jubiliejinį 30-tą jaunimo festivalį MLADIFEST 2019

Lapkričio 06-09d. 20-tas Tarptautinis seminaras sutuoktiniams

Maldos grupelė vyksta:

Į Medjugorję RUGSĖJO MĖNESIO pabaigoje - dalyvaus Švč. Mergelės Marijos apsireiškime Mirjanai Dragicevič Soldo, kuris įvyks spalio 02d.

pasiteiravimui: gospa.lt@gmail.com

Maldos grupelė vyksta:

1. Į Sokulką (Lenkija) - aplankyti, pasimelsti, paadoruoti prie Šv. Ostijos, virtusios Jėzaus kūnu***

SOKULKOS STEBUKLAS

*** tai vienos dienos kelionė - šeštadienį

teirautis - gospa.lt@gmail.com

SMULKESNĖ INFORMACIJA:
el. paštas: gospa.lt@gmail.com1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ