Kelionės

 

BRANGIEJI KRISTUJE,


KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU DVASINIO ATSINAUJINIMO PROGRAMOMIS, KURIOS BUS ORGANIZUOJAMOS 2020 METAIS MEDJUGORĖJE

Kovo 02d.-06d. - 27-tasis Tarptautinis seminaras piligrimystės organizatoriams, taikos centrų vadovams, Medjugorjės maldos ir labdaros grupių vadovams.

Balandžio 30d.- gegužės 10d. - Tylos, maldos, ir pasninko rekolekcijos Lietuvai.

Dėl papildomos informacijos prašome teirautis telefonais: +370 611 94971; +370 614 35616

Maldos, pasninko ir tylos rekolekcijų PROGRAMA

Gegužės 20d.-23d. - 8-tasis Tarptautinis gyvybės ginimo seminaras.

Birželio 14d.-17d. - 9-tasis Tarptautinė piligrimystė vaikams, turintiems vystymosi sunkumų, ir žmonėms su negalia

Liepos 08-13d. - 25-as Tarptautinis seminaras kunigams

Rugpjūčio 01d.-06d.31-mas Tarptautinis jaunimo festivalis MLADIFEST

Lapkričio 07-10 d., 21-mas Tarptautinis seminaras sutuoktiniams

Maldos grupelė vyksta:

1. Į Sokulką (Lenkija) - aplankyti, pasimelsti, paadoruoti prie Šv. Ostijos, virtusios Jėzaus kūnu***

SOKULKOS STEBUKLAS

*** tai vienos dienos kelionė - šeštadienį

teirautis - gospa.lt@gmail.com

SMULKESNĖ INFORMACIJA:
el. paštas: gospa.lt@gmail.com1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ