Naujausias pranešimas


KVIEČIAME VYKTI Į MEDJUGORJĘ ŽMONĖMS, TURINTIEMS NEGALIĄ:

Kelionė vyks nuo 12 iki 19 birželio

Kelionės kaina vienam žmogui 150€

Kviečiami vykti asmenys, turintys bet kokį neįgalumą (būtina turėti su savimi neįgalumo pažymėjimą) kartu su juos lidinčiu asmeniu (tėvas, mama, giminaitis ar kt.)

Gyvenimas ir maitinimas Medjugorjėje nemokamas.

Dėl papildomos informacijos kreiptis tel.: +370 61313605

KELIONĖS PROGRAMA

2018 m. gegužės 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, mano Sūnus, kuris yra meilės šviesa, viską, ką darė ir ką daro, daro iš meilės. Taip ir jūs, vaikai mano, kai gyvenate meilėje, kai mylite savo artimą, vykdote mano Sūnaus valią. Mano meilės apaštalai, tapkite mažais. Savo švarią širdį atverkite mano Sūnui, kad Jis galėtų veikti per jus. Per tikėjimą prisipildykite meile, tačiau, mano vaikai, nepamirškite, kad Eucharistija yra tikėjimo širdis. Tai yra mano Sūnus, kuris maitina jus savo Kūnu ir sustiprina savo Krauju. Tai yra meilės stebuklas: mano Sūnus, kuris visada ateina iš naujo, gyvas, kad atgaivintų sielas. Mano vaikai, gyvendami meilėje vykdykite mano Sūnaus valią, nes Jis gyvena jumyse. Vaikai mano, mano motiniškas troškimas yra, kad mylėtumėte Jį vis labiau, nes Jis kviečia jus savąja meile, dovanoja jums meilę, kad skleistumėte ją visiems jus supantiems. Dėka Jo meilės esu čia, kaip Motina, kad perduočiau jums meilės ir vilties žodžius, kad perduočiau jums amžinus žodžius - žodžius, kurie nugali laiką ir mirtį; kad kviesčiau jus būti mano meilės apaštalais. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien aš kviečiu jus gyventi savo naują gyvenimą su Jėzumi. Tegul Prisikėlusysis suteikia jums jėgų, kad gyvenimo pagundose visada būtumėte stiprūs, atsidavę ir ištvermingi maldoje, nes Jėzus savo žaizdomis išgelbėjo jus ir savo prisikėlimu suteikė jums naują gyvenimą. Melskitės, vaikeliai, ir nepraraskite vilties. Tebūna džiaugsmas ir taika Jūsų širdyse. Liudykite džiaugsmą, jog esate mano. Aš esu su jumis ir myliu jus visus savo motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ