Naujausias pranešimas

Brangūs Bičiuliai, kviečiame visus į TARPTAUTINĮ MALDOS SUSITIKIMĄ Taikos Karalienės apsireiškimų dvasioje, kuris įvyks 2018m. balandžio 28d. Šiluvoje SUSITIKIMO PROGRAMA

2018 m. kovo 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Didžių dalykų man padarė Dangiškasis Tėvas, kaip Jis daro visiems tiems, kurie švelniai Jį myli ir ištikimai ir atsidavusiai Jam tarnauja. Vaikai mano, Dangiškasis Tėvas myli jus. Tai iš Jo meilės esu čia, su jumis. Jis kalba jums. Kodėl nenorite matyti ženklų? Kartu su Juo viskas yra lengviau. Ir kentėti skausmą su Juo yra lengviau, nes yra tikėjimas. Tikėjimas padeda skausmui, o skausmas be tikėjimo veda į neviltį. Iškentėtas ir Dievui paaukotas skausmas pakylėja. Argi ne mano Sūnus savąja skausminga auka atpirko pasaulį? Kaip Jo Motina, aš buvau su Juo skausme ir kančioje, kaip kad esu su jumis visais. Vaikai mano, esu su jumis gyvenime, skausme, kančioje, džiaugsme ir meilėje. Todėl turėkite viltį. Viltis leidžia suvokti, kad gyvenimas yra. Vaikai mano, aš kalbu jums, mano balsas kalba jūsų sielai, mano Širdis kalba jūsų širdžiai. Mano meilės apaštalai, o kaip stipriai jus myli mano Motiniška Širdis! Kiek daug dalykų noriu išmokyti jus. Kaip mano motiniška Širdis trokšta jūsų pilnatvės, o tokie galite būti tik tuomet, kai siela, kūnas ir meilė jumyse bus viena. Aš prašau jūsų, kaip savo vaikų, daug melskitės už Bažnyčią ir jos tarnus – jūsų ganytojus, kad Bažnyčia būtų tokia, kokios trokšta mano Sūnus – skaidri, kaip šaltinio vanduo ir kupina meilės. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiuo malonės metu visus jus kviečiu atsiverti ir gyventi įsakymais, kuriuos jums davė Dievas, kad per Sakramentus jie vestų jus atsivertimo keliu. Pasaulis ir jo pagundos išbando jus, bet jūs, vaikeliai, žiūrėkite į Dievo kūrinius, kuriuos Jis jums davė, grožėdamiesi ir su nuolankumu ir mylėkite Dievą, vaikeliai, labiau už viską, ir Jis ves jus išganymo keliu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ