Naujausias pranešimas


2018 m. liepos 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, esu jūsų visų Motina, todėl nebijokite, nes girdžiu jūsų maldas. Žinau, kad ieškote manęs, todėl meldžiu Savo Sūnų už jus, - Savo Sūnų, kuris suvienytas su Dangiškuoju Tėvu ir Šventąja Dvasia-Globėja, Savo Sūnų, kuris veda sielas į Karalystę, iš kurios Jis nužengė - taikos ir šviesos Karalystę. Mano vaikai, jums duota laisvė rinktis, bet kaip Motina prašau jūsų rinktis laisvę gėriui. Jūs tyromis bei paprastomis sielomis suvokiate, net jei kartais nesuprantate žodžių, savo viduje jaučiate, kas yra tiesa. Mano vaikai, nepameskite tiesos bei teisingo gyvenimo, idant sektumėte klaidingu. Gyvenant tiesoje, Dangaus Karalystė įžengia į jūsų širdis, o tai yra taikos, meilės ir darnos Karalystė. Tuomet, mano vaikai, nebebus savanaudiškumo, kuris atitolina jus nuo mano Sūnaus, o bus meilė artimui bei jo supratimas. Todėl atminkite, iš naujo kartoju jums: melstis, taipogi reiškia mylėti kitus, savo artimą, bei aukoti save jiems. Mylėkite ir dovanokite Mano Sūnaus vardan ir Jis veiks jumyse ir jums. Mano vaikai, nuolat galvokite apie Mano Sūnų ir mylėkite Jį begaliniai, tuomet turėsite tikrą gyvenimą, kuris liks amžinybei. Dėkoju jums, mano meilės apaštalai.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. birželio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, tai yra diena, kurią man davė Viešpats, kad dėkočiau Jam už kiekvieną iš jūsų, už visus, kurie atsivertė, priėmė mano pranešimus ir nuėjo atsivertimo ir šventumo keliu. Džiaukitės, vaikeliai, nes Dievas yra gailestingas ir visus jus myli begaline meile ir per mano apsireiškimą čia veda jus išganymo keliu. Myliu jus visus ir teikiu jums savo Sūnų, kad Jis suteiktų jums ramybę. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ