Naujausias pranešimas


2024 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas būna maldos laikas."

2024 sausio 1 d. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės pranešimas per regėtoją Mariją Lunetti - Pavlović:

Sekmadienį, 2023 metų gruodžio 31 d., Švenčiausioji Mergelė Marija apsireiškė regėtojai Marijai Lunetti – Pavlović. Apsireiškimas vyko kur kas ilgiau nei įprastai.

Regėtoja pasakė, kad Dievo Motina prašė visus, kas tik gali, ateiti rytoj (sausio 01 d.) 15 val. į apsireiškimo vietą ir melstis 3 valandas Jos intencijomis.

Malda buvo transliuojama tiesiogiai per www.marytv.tv

Po apie tris valandas trukusios bendros maldos ant Podbrdo kalno, Dievo Motinos apsireiškimas prasidėjo apie 17:40 ir truko apie penkias minutes. Apsireiškimui pasibaigus, Marija Lunetti - Pavlović pasakė:

"Dievo Motina atėjo džiaugsminga, meldėsi virš mūsų ir pabaigoje pasakė: "Dėkoju, kad atsiliepėte į Mano kvietimą ir meldėtės Mano intencijomis". Mergelė Marija taip pat pasakė: „Jūs nesigailėsite - nei jūs, nei jūsų vaikai, nei jūsų vaikų vaikai." Dievo Motina mus palaimino."

2023 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad pripildytų jūsų širdis taikos, nes Jis yra Taika. Vaikeliai, savo širdies tyloje paprašykite Jėzaus gimti iš naujo. Pasauliui reikia Jėzaus, todėl, vaikeliai, ieškokite Jo per maldą, nes Jis kasdien teikia save kiekvienam iš jūsų."

Šiandien Dievo Motina atėjo vilkėdama iškilmingais rūbais ir su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų, o Jėzus ištiesė ranką, kaip palaiminimo ženklą, ir Dievo Motina meldėsi už mus aramėjų kalba.

2023 m. gruodžio 25 d. kasmetinis Dievo Motinos pranešimas, perduotas per Jakovą Čolo:

Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime, 1998 m. rugsėjo 12 d., Dievo Motina Jakovui Čolai pasakė, kad apsireikš kartą per metus, gruodžio 25 d., Kalėdų dieną. Taip buvo ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 14:20 ir truko 6 minutes. Po to Jakovas perdavė Dievo Motinos pranešimą:

„Brangūs vaikai, šiandien su savo Sūnumi ant rankų noriu pakviesti jus visus melsti Kūdikėlio Jėzaus jūsų širdies išgydymo. Vaikai, dažnai jūsų širdyse viešpatauja nuodėmė, kuri griauna jūsų gyvenimą, ir jūs negalite jausti Dievo buvimo. Štai kodėl šiandien, šią malonės dieną, kada malonė plinta visame pasaulyje, atiduokite savo gyvenimą ir širdį Viešpačiui, kad Viešpats išgydytų juos savąja malone. Tik tyra širdimi jūs vėl galėsite patirti Jėzaus gimimą jumyse, ir Jo gimimo šviesa nušvies jūsų gyvenimą. Laiminu jus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ