Naujausias pranešimas


2021 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, ir šiandien esu su jumis, kad galėčiau jums pasakyti: vaikeliai, kas meldžiasi, nebijo ateities ir nepraranda vilties. Jūs esate išrinkti tam, kad neštumėte džiaugsmą ir ramybę, nes esate mano. Atėjau čia kaip Taikos Karalienė, nes velnias nori neramumų ir karo. Jis nori pripildyti jūsų širdis baimės dėl ateities, o ateitis priklauso Dievui. Todėl būkite nuolankūs, melskitės ir viską atiduokite į Aukščiausiojo, kuris jus sukūrė, rankas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. kovo 18 d. kasmetinis pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo:


Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina perdavė Mirjanai dešimtąją paslaptį, ir pažadėjo, kad Ji apsireikš jai kartą metuose, kovo 18 d. Taip ir buvo iki šiol.

"Brangūs vaikai, motiniškai kviečiu jus grįžti prie Evangelijos džiaugsmo ir tiesos. Grįžkite prie mano Sūnaus meilės, nes Jis laukia jūsų išskėstomis rankomis. Visa, ką darote gyvenime, darykite drauge su mano Sūnumi, su meile ir būsite palaiminti. Tegu jūsų dvasingumas būna vidinis, o ne vien tik išorinis. Tik taip jūs tapsite nuolankūs ir didžiadvasiai, pripildyti meilės ir džiaugsmo. O mano Motiniška Širdis džiaugsis kartu su jumis. Dėkoju jums."

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS

Mieli Medžiugorjės bičiuliai, brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje, susijungę su Medžiugorje dvasingumu, kurį atneša čia mūsų Dangiškoji Motina Marija, pasaulio Karalienė, sveikinu jus iš visos širdies ir noriu pasakyti jums keletą žodžių.

Skaityti daugiau

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS:https://www.youtube.com/watch?v=RsQ4VNHJdMo&feature=youtu.be


2021 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas man leido ir šiandien būti su jumis, kad pakviesčiau jus maldai ir pasninkui. Gyvenkite šiuo malonės metu ir būkite vilties liudytojai, nes, kartoju jums, vaikeliai, malda ir pasninku galima nuslopinti net karus. Vaikeliai, tikėkite ir gyvenkite tikėjimu šiuo malonės metu, o mano Nekalčiausia Širdis nepaliks neramume nei vieno iš jūsų, jeigu kreipsitės į mane. Užtariu jus Aukščiausiojo akivaizdoje ir meldžiu ramybės jūsų širdyse bei vilties dėl ateities. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ