Naujausias pranešimas


2018 m. spalio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus būti drąsiais, atkakliais ir nepasiduoti, nes net ir mažiausias gėris, mažiausias meilės ženklas nugali vis labiau ryškėjantį blogį. Mano vaikai, paklausykite manęs, kad gėris nugalėtų, kad pažintumėte mano Sūnaus meilę. Tai yra didžiausia laimė – mano Sūnaus rankos, kurios apkabina, To, kuris myli sielas; To, kuris atidavė Save už jus ir visada, nuolat iš naujo, atiduoda save jums Eucharistijoje; To, kuris turi amžinojo gyvenimo žodžius. Pažinti Jo meilę ir sekti Juo, Jo pėdomis – reiškia turėti dvasinio turto. Tai turtas, kuris suteikia gerą savijautą ir visur mato meilę ir gėrį. Mano meilės apaštalai, mano vaikai, jūs būkite kaip tie saulės spinduliai, kurie mano Sūnaus meilės šiluma sušildo visus aplinkui save. Vaikai mano, pasauliui reikia meilės apaštalų, pasauliui reikia daug maldų, bet maldų, ištartų iš širdies ir sielos, o ne vien kalbamų lūpomis. Mano vaikai, siekite šventumo, bet su nuolankumu. Su nuolankumu, kuris leidžia mano Sūnui daryti per jus tai, ko Jis trokšta. Mano vaikai, jūsų maldos, jūsų žodžiai, mintys ir veiksmai – visa tai jums atveria, arba užveria vartus į Dangaus Karalystę. Mano Sūnus parodė jums kelią ir suteikė viltį, o aš jus guodžiu ir drąsinu. Nes, mano vaikai, aš pažinau skausmą, tačiau turėjau tikėjimą ir viltį. Dabar turiu atlygį - gyvendama savo Sūnaus Karalystėje. Todėl paklausykite manęs: būkite drąsūs ir nepasiduokite. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Ir gamta rodo jums savo meilės ženklus per vaisius, kuriuos jums duoda. Ir jūs per mano atėjimą gavote gausybę dovanų ir vaisių. Vaikeliai, kiek jūs atsiliepėte į mano kvietimą, Dievas žino. Aš kviečiu jus: dar ne vėlu - apsispręskite už šventumą ir gyvenimą su Dievu malonėje ir taikoje! Dievas laimins jus ir duos jums šimteriopai, jei pasitikėsite Juo. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ