Naujausias pranešimas


2023 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas persipina malda už taiką ir gerais darbais, kad jūsų širdyse, šeimose ir stokojančiame vilties pasaulyje būtų jaučiamas Taikos Karaliaus laukimo džiaugsmas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2023 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Blogio, neapykantos ir neramumų vėjai pučia žeme, kad sunaikintų gyvybę. Todėl Aukščiausiasis siunčia mane pas jus, kad vesčiau jus taikos ir vienybės su Dievu ir žmonėmis keliu. Jūs, vaikeliai, esate mano ištiestos rankos: melskitės, pasninkaukite ir aukokite aukas už taiką - lobį, kurio trokšta kiekviena širdis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

2023 m. spalio 20 d. pranešimas perduotas per regėtoją Ivaną Dragičević:


„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis už taiką. Šiuo metu pasaulis ypatingoje grėsmėje, ir aš trokštu, kad jūs atnaujintumėte pasninką ir maldą savo šeimose bei skatintumėte ir kitus melstis už taiką. Brangūs vaikai, noriu, kad suvoktumėte situacijos rimtumą ir kad daugelis dalykų, kurie nutiks, priklauso nuo jūsų maldos ir pastovumo. Brangūs vaikai, esu su jumis ir kviečiu jus pradėti melstis ir pasninkauti visu rimtumu. Dėkoju, kad jūs atsiliepėte į mano kvietimą."

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ