Naujausias pranešimas


2018 m. rugsėjo 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, mano žodžiai yra paprasti, bet kupini motiniškos meilės ir rūpesčio. Vaikai mano, virš jūsų vis labiau telkiasi tamsos ir melo šešėlis, o aš jus kviečiu šviesai ir tiesai – aš kviečiu jus pas savo Sūnų. Tik Jis gali perkeisti neviltį ir kentėjimus į taiką ir ramybę, tik Jis gali suteikti viltį giliausiame skausme. Mano Sūnus yra pasaulio gyvenimas. Kuo labiau Jį pažinsite, tuo labiau priartėsite prie Jo, tuo labiau Jį pamilsite, nes mano Sūnus yra Meilė. Meilė perkeičia viską – ji paverčia nuostabiu dalyku tai, kas, be meilės, jums atrodo nereikšminga. Todėl iš naujo sakau jums - jei norite augti dvasiškai, privalote labai mylėti. Mano meilės apaštalai, žinau, kad ne visada yra lengva, tačiau ir skausmingi keliai yra keliai, vedantys į dvasinį augimą, į tikėjimą ir pas mano Sūnų. Mano vaikai, melskitės, mąstykite apie mano Sūnų. Kiekvieną dienos akimirką kelkite savo sielą į Jį, o aš surinksiu jūsų maldas, kaip gėles iš gražiausio sodo, ir dovanosiu jas savo Sūnui. Būkite tikrais mano meilės apaštalais, skleiskite visiems mano Sūnaus meilę, būkite nuostabiausių gėlių sodais. Maldomis padėkite savo ganytojams, kad galėtų būti dvasiniais tėvais, kupinais meilės visiems žmonėms. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai yra malonės laikas. Vaikeliai, daugiau melskitės, mažiau kalbėkite ir leiskite Dievui vesti jus atsivertimo keliu. Aš esu su jumis ir visus jus myliu savo motiniška meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ