Naujausias pranešimas


2018 m. gruodžio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, kai jūs ateinate pas mane, kaip motiną, tyromis ir atviromis širdimis, žinokite, kad aš jūsų klausausi, drąsinu, guodžiu ir, visų pirma, užtariu jus pas savo Sūnų. Žinau, kad trokštate turėti tvirtą tikėjimą ir išreikšti jį tinkamu būdu. Tai, ko mano Sūnus laukia iš jūsų - tai nuoširdus, tvirtas ir gilus tikėjimas. Tuomet bet koks jo išraiškos būdas bus teisingas. Tikėjimas yra nuostabiausias slėpinys, kuris saugomas širdyje. Jis yra tarp Dangiškojo Tėvo ir visų Jo vaikų; jį galima atpažinti iš vaisių ir iš meilės visiems Dievo kūriniams. Mano meilės apaštalai, vaikai mano, pasitikėkite mano Sūnumi. Padėkite visiems mano vaikams pažinti Jo meilę. Jūs esate mano viltis - jūs, kurie stengiatės nuoširdžiai mylėti mano Sūnų. Vardan meilės, dėl jūsų išganymo, Dangiškojo Tėvo valia ir dėka mano Sūnaus esu čia, tarp jūsų. Mano meilės apaštalai, tegul kartu su jūsų malda ir auka jūsų širdys būna apšviestos mano Sūnaus meile ir šviesa. Tegul ta šviesa ir meilė apšviečia visus, kuriuos sutiksite ir atverčia juos mano Sūnui. Aš esu su jumis. Ypatingu būdu esu su jūsų ganytojais. Apšviečiu juos savo motiniška meile ir drąsinu, kad mano Sūnaus palaimintomis rankomis laimintų visą pasaulį. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, dabar yra malonės ir maldos metas, laukimo ir dovanojimo metas. Dievas teikia jums save, kad Jį mylėtumėte labiau už viską. Todėl, vaikeliai, atverkite savo širdis ir šeimas, kad šis laukimas taptų malda ir meile, ir ypač - dovanojimu. Aš esu su jumis, vaikeliai, ir raginu jus neatsisakyti gėrio, nes jo vaisiai yra matomi, o garsas apie juos sklinda toli. Todėl priešas yra įsiutęs ir naudoja viską, kad tik atitrauktų jus nuo maldos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ