Naujausias pranešimas


2019 m. lapkričio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

"Brangūs vaikai! Mano mylimasis Sūnus visada meldėsi ir šlovino Dangiškąjį Tėvą. Jis visada sakydavo Jam viską ir pasitikėdavo Jo valia. Taip turėtumėte daryti ir jūs, mano vaikai, nes Dangiškasis Tėvas visada išklauso savo vaikus. Viena širdis vienoje širdyje - meilė, šviesa ir gyvenimas. Dangiškasis Tėvas dovanojo save per vieną žmogaus veidą, ir tas veidas yra mano Sūnaus veidas. Jūs, mano meilės apaštalai, turėtumėte visada nešioti mano Sūnaus veidą savo širdyse ir savo mintyse. Jūs visada turėtumėte galvoti apie Jo meilę ir Jo auką. Turėtumėte melstis, kad visada jaustumėte Jo buvimą, nes, mano meilės apaštalai, tai yra būdas padėti visiems tiems, kurie nepažįsta mano Sūnaus, kurie nepažino Jo meilės. Vaikai mano, skaitykite Evangelijos Knygą. Tai visada yra kažkas nauja, tai, kas sieja jus su mano Sūnumi, kuris gimė, kad atneštų gyvenimo žodžius visiems mano vaikams ir pasiaukotų už visus. Mano meilės apaštalai, nešini meile mano Sūnui, neškite meilę ir taiką visiems savo broliams. Nieko neteiskite. Kiekvieną mylėkite iš meilės mano Sūnui. Tokiu būdu jūs pasirūpinsite ir savo siela, o ji yra pats brangiausias dalykas, kuris tikrai priklauso jums. Dėkoju jums!"

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus maldai. Tegul malda būna balzamas jūsų sielai, nes maldos vaisius yra džiaugsmas, dovanojimas, liudijimas kitiems apie Dievą savo gyvenimu. Vaikeliai, jei pilnai atsiduosite Dievui, Jis rūpinsis viskuo ir laimins jus, o jūsų aukos įgaus prasmę. Aš esu su jumis ir visus jus laiminu savo motiniškuoju palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ