Naujausias pranešimas


2019 m. birželio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, tik tyra ir atvira širdis padės jums iš tiesų pažinti mano Sūnų, o visiems, kurie nepažino Jo meilės, ją padės pažinti per jus. Tik meilė padės suprasti, kad ji yra stipresnė už mirtį, nes tikroji meilė nugalėjo mirtį ir padarė taip, kad mirties nebeliko. Mano vaikai, atleidimas yra labiausiai išaukštinta meilės forma. Jūs, kaip mano meilės apaštalai, turite melstis, kad būtumėte stiprūs dvasioje ir kad galėtumėte suprasti ir atleisti. Jūs, mano meilės apaštalai, supratimu ir atleidimu rodote meilės ir gailestingumo pavyzdį. Gebėjimas suvokti ir atleisti yra dovana, už kurią būtina melstis ir ją puoselėti. Atleisdami parodote, kad žinote, kaip mylėti. Tik pažvelkite, mano vaikai, kokia Dangiškasis Tėvas didžia meile myli jus, supratimu, atleidimu ir teisingumu, kaip Jis teikia jums mane – jūsų širdžių Motiną. Ir štai aš esu tarp jūsų, kad palaiminčiau jus Motinišku palaiminimu, kad pakviesčiau jus maldai, pasninkui, kad kalbėčiau jums, kad tikėtumėte, kad turėtumėte vilties, kad atleistumėte, kad melstumėtės už savo ganytojus ir, visų pirma, begaliniai mylėtumėte. Mano vaikai, sekite manimi. Mano kelias yra taikos ir meilės kelias, mano Sūnaus kelias. Tai yra kelias, vedantis į mano Širdies triumfą. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas iš savo gailestingumo leido man mokyti jus ir vesti atsivertimo keliu. Vaikeliai, jūs visi esate pakviesti visa širdimi melstis, kad būtų įgyvendintas išgelbėjimo planas jums ir per jus. Suvokite, vaikeliai, kad gyvenimas yra trumpas ir kad jūsų laukia amžinas gyvenimas pagal jūsų nuopelnus. Todėl melskitės, melskitės, melskitės, kad būtumėte vertingi įrankiai Dievo rankose. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ