Naujausias pranešimas


2019 m. rugpjūčio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, didi yra meilė mano Sūnaus. Jeigu pažinotumėte Jo meilės didybę nenustotumėte Jo garbinti ir Jam dėkoti. Jis visuomet gyvas su jumis Eucharistijoje, nes Eucharistija yra Jo Širdis. Eucharistija yra tikėjimo Širdis. Jis niekada Jūsų neapleido. Net ir tuomet, kai jūs bandėte nutolti nuo Jo, Jis jūsų neapleido. Todėl mano motiniška Širdis laiminga, matydama, kaip jūs, kupini meilės Jam, sugrįžtate, kai matau jus ateinančius pas Jį susitaikymo keliu, su meile ir viltimi. Mano motiniška Širdis žino, kad, kai įžengsite į tikėjimo kelią, būsite dar jauni meilės ir vilties ūgliai, pumpurai, tačiau per maldą ir pasninką jūs tapsite vaisiais, mano gėlėmis, mano meilės apaštalais. Būsite šviesos nešėjai ir apšviesite meile ir išmintimi visa, kas jus supa. Mano vaikai, kaip mama prašau jūsų: melskitės, mąstykite, apsvarstykite. Viskas, kas jums nutinka - gražu, skaudu, džiaugsminga, šventa – padeda jums dvasiškai augti, padeda mano Sūnui augti jumyse. Vaikeliai mano, atsiduokite Jam, tikėkite Juo, pasitikėkite Jo meile, tegul Jis veda jus. Tegul Eucharistija būna vieta, kur maitinate savo sielas ir vėliau skleidžiate meilę ir tiesą, liudijate mano Sūnų. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, mano kvietimas jums yra malda. Tegul malda bus jums džiaugsmas ir vainikas, kuris sieja jus su Dievu. Vaikeliai, ateis pagundos, o jūs nebūsite stiprūs, ir nuodėmė įsiviešpataus. Tačiau, jei esate mano - nugalėsite, nes jūsų prieglobstis bus mano Sūnaus Jėzaus Širdis. Todėl, vaikeliai, grįžkite į maldą, kol malda jums taps gyvenimu dieną ir naktį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ