Naujausias pranešimas


2024 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo malonės laiku melskitės su manimi, kad jumyse ir aplink jus laimėtų gėris. Ypatingu būdu, vaikeliai, melskitės, vienydamiesi su Jėzumi Jo kryžiaus kelyje. Įtraukite į savo maldas šią žmoniją, kuri klaidžioja be Dievo ir be Jo meilės. Būkite malda, būkite šviesa ir liudytojais visiems, kuriuos sutinkate, vaikeliai, kad gailestingas Dievas būtų jums gailestingas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Kasmetinis Dievo Motinos apsireiškimas Mirjanai Dragićević-Soldo 2024 m. kovo 18 d.:

Regėtojai Mirjanai Dievo Motina apsireikšdavo kasdien, nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina, patikėjusi jai dešimtąją paslaptį, pasakė, kad jai pasirodys kartą per metus, kovo 18 d. Taip įvyko ir šiemet. Apsireiškimas prasidėjo 13.23 val. ir truko 4 minutes.

„Brangūs vaikai, esu su jumis gailestingosios Dievo meilės dėka. Ir todėl, kaip motina, kviečiu jus tikėti meile. Meile, kuri yra vienybė su mano Sūnumi. Su meile jūs padedate kitiems atverti savo širdis, kad pažintų mano Sūnų ir Jį pamiltų. Mano vaikai, meilė veikia taip, kad mano Sūnus apšviečia jūsų širdis savąja malone, auga jumyse ir suteikia jums ramybę. Mano vaikai, jei gyvenate meile, jei gyvenate mano Sūnumi, turėsite ramybę ir būsite laimingi. Meilėje yra pergalė. Dėkoju jums.“

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2024 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės ir atnaujinkite savo širdį, kad jūsų pasėtas gėris duotų džiaugsmo ir vienybės su Dievu vaisių. Raugės užgrobė daug širdžių, ir jos tapo nevaisingos, todėl jūs, vaikeliai, būkite šviesa, meile ir mano ištiestomis rankomis šiame pasaulyje, trokštančiame Dievo, kuris yra Meilė. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą."

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUB'e: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ