Naujausias pranešimas


2019 m. vasario 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, Dangiškojo Tėvo meilė ir gėris duoda apsireiškimus, auginančius tikėjimą, kuris paaiškinamas, kaip suteikiantis ramybę, saugumą ir viltį. Taip ir aš, mano vaikai, per Dangiškojo Tėvo gailestingą meilę nuolat iš naujo rodau kelią pas savo Sūnų – į amžinąjį išganymą. Gaila, tačiau daug mano vaikų nenori manęs klausyti, daug mano vaikų dvejoja. O aš, aš visada esu laike ir virš laiko, šlovinau Viešpatį už viską, ką Jis padarė manyje ir per mane. Mano Sūnus atiduoda save jums, laužia su jumis duoną, teikia jums amžino gyvenimo žodžius, kad juos neštumėte visiems. O jūs, mano vaikai, mano meilės apaštalai, ko jūs bijote, jei mano Sūnus yra su jumis? Atiduokite Jam savo sielas, kad Jis galėtų būti jose ir galėtų jus paversti tikėjimo liudytojais, meilės liudytojais. Vaikai mano, gyvenkite Evangelija, gyvenkite gailestingąja meile artimui, o virš visko, gyvenkite meile Dangiškajam Tėvui. Vaikai mano, nesate suvienyti atsitiktinai. Dangiškasis Tėvas nieko nesuvienija atsitiktinai. Mano Sūnus kalba jūsų sieloms. Aš kalbu jūsų širdims. Kaip motina sakau jums, sekite manimi, mylėkite vienas kitą, liudykite. Nebijokite savu pavyzdžiu ginti tiesą, Dievo Žodį, kuris yra amžinas ir niekada nekinta. Mano vaikai, tiems, kurie veikia gailestingos meilės ir tiesos šviesoje, padeda dangus ir jie nėra vieni. Mano meilės apaštalai, tegul jus visada atpažįsta kitų tarpe iš jūsų paslaptingumo, meilės ir ramybės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip motina, kviečiu jus atsiversti. Šis laikas yra jums, vaikeliai, laikas maldos ir tylos. Todėl tegul jūsų širdies šilumoje auga vilties ir tikėjimo sėkla ir jūs, vaikeliai, diena iš dienos pajusite poreikį daugiau melstis. Jūsų gyvenimas taps tvarkingas ir atsakingas. Vaikeliai, suvokite, jog čia, žemėje, esate laikini ir pajusite poreikį būti arčiau Dievo, su meile liudyti savo susitikimo su Dievu patirtį, kuria dalinsitės su kitais. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus, tačiau negaliu be jūsų TAIP. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ