Naujausias pranešimas


2023 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas būna jums maldos metas.“

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

Kasmetinis Taikos Karalienės pranešimas regėtojai Mirjanai Dragicević Soldo 2023m. kovo 18d.:

Regėtojai Mirjanai Dragićević-Soldo apsireiškimai vykdavo kasdien nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina, patikėjusi jai dešimtąją paslaptį, pasakė, kad jai pasirodys kartą per metus, kovo 18 d. Taip buvo per visus tuos metus. Ir šiandien apsireiškimas prasidėjo 13.33 val. ir truko iki 13.39 val.

„Brangūs vaikai, kviečiu jus, kad per maldą ir gailestingumą vis geriau pažintumėte mano Sūnų. Kad išmoktumėte klausytis tyra ir atvira širdimi. Kad klausytumėte, ką jums sako mano Sūnus, kad praregėtumėte dvasiškai. Kad jūs, kaip viena Dievo tauta, vienybėje su mano Sūnumi, savo gyvenimu liudytumėte tiesą. Melskitės, mano vaikai, kad kartu su mano Sūnumi galėtumėte nešti visiems savo broliams ir seserims tik ramybę, džiaugsmą ir meilę. Aš esu su jumis ir laiminu jus motinišku palaiminimu.”

2023 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Atsiverskite ir apsivilkite atgailos rūbais bei asmenine gilia malda ir nuolankume prašykite Aukščiausiojo taikos. Šiuo malonės laiku šėtonas nori jus suvilioti, o jūs, vaikeliai, žvelkite į mano Sūnų ir sekite Juo į Kalvariją, atsižadėdami ir pasninkaudami. Esu su jumis, nes Visagalis leidžia man jus mylėti ir vesti jus į širdies džiaugsmą tikėjime, kuris auga visiems mylintiems Dievą labiau už viską. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ