Naujausias pranešimas


2021 m. spalio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Grįžkite prie maldos, nes tas, kuris meldžiasi, nebijo ateities. Tas, kuris meldžiasi, yra atviras gyvenimui ir gerbia kitų gyvenimus. Kas meldžiasi, vaikeliai, tas jaučia Dievo vaikų laisvę ir džiaugsminga širdimi tarnauja savo artimo gerovei. Nes Dievas yra meilė ir laisvė. Todėl, vaikeliai, kai nori jus supančioti ir jumis pasinaudoti - tai ne nuo Dievo, nes Dievas yra meilė ir teikia savo ramybę kiekvienam kūriniui. Štai dėl ko Jis mane atsiuntė pas jus - padėti jums augti šventumo kelyje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą"

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2021 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės, liudykite ir džiaukitės su manimi, nes Aukščiausiasis ir toliau siunčia mane vesti jus šventumo keliu. Supraskite, vaikeliai, jog gyvenimas yra trumpas ir jūsų laukia amžinybė, kad kartu su visais šventaisiais garbintumėte Dievą savo buvimu. Vaikeliai, nesijaudinkite dėl žemiškų dalykų, bet ilgėkitės Dangaus. Dangus bus jūsų tikslas, ir džiaugsmas įsiviešpataus jūsų širdyje. Aš esu su jumis ir laiminu visus savo motinišku palaiminimu. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą"

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ