Naujausias pranešimas


2020 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Aš nešu jums kūdikėlį Jėzų, kuris neša jums taiką ir ramybę. Jis - jūsų gyvenimo praeitis, dabartis ir ateitis. Vaikeliai neleiskite, kad užgestų jūsų viltis ir tikėjimas geresnia ateitimi, nes jūs esate išrinkti kiekvienoje situacijoje būti vilties liudytojais. Štai todėl esu čia su Jėzumi, kad jus laimintų savąja ramybe. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Dievo Motinos apsireiškimas Jakovui – gruodžio mėn. 25 d. 2020 m.


Paskutinio kasdienio apsireiškimo metu, 1998 m. rugsėjo 12 d., Dievo Motina pažadėjo Jakovui Čolai, pasirodyti kartą per metus, gruodžio 25 d., per Šv. Kalėdas. Taip buvo ir šiais metais. Mergelė Marija perdavė per Jakovą šią žinią:

"Brangūs vaikai, ir šiandien Jėzus yra čia, šalia jūsų, netgi tuomet, kai manote, kad esate vieniši ir jūsų gyvenime nėra šviesos. Jis yra čia ir niekada jūsų neapleido ir neatsitraukė nuo jūsų. Jo gimimo šviesa apšviečia šį pasaulį ir jūsų gyvenimą. Jo Širdis visada atvira jums, pasiruošusi priimti kiekvieną jūsų kančią, kiekvieną pagundą, baimę ir poreikį. Jo rankos ištiestos į jus, kad tėviškai jus apkabintų ir pasakytų, kokie esate Jam svarbūs, kaip stipriai jus myli ir rūpinasi savo vaikais. Vaikai, ar jūsų širdys atvertos Jėzui? Ar pilnai atidavėte savo gyvenimą į Jo rankas? Ar priėmėte Jėzų kaip savo Tėvą, į kurį visada galite kreiptis ir rasti Jame paguodą ir visa tai, ko jums reikia, kad gyventumėte tikru tikėjimu? Tad, mano vaikai, atiduokite savo širdis Jėzui ir leiskite Jam viešpatauti jūsų gyvenime, nes tik tokiu būdu priimsite dabartį ir galėsite susidurti su pasauliu, kuriame šiandien gyvenate. Su Jėzumi bet kokia baimė, kančia ir skausmas išnyksta, nes jūsų širdis priima Jo valią ir visa, kas ateina į jūsų gyvenimą. Jėzus suteiks jums tikėjimą, kad galėtumėte priimti viską ir niekas negalėtų jūsų atitolinti nuo Jo. Jis stipriai laiko jus už rankos neleisdamas jums atitolti ir pasimesti sunkiomis akimirkomis, nes Jis tapo jūsų gyvenimo Viešpačiu. Aš laiminu jus savo motiniškuoju palaiminimu."

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

LIUDIJIMAI

Registruotis čia:https://mir.com.hr


Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS

Mieli Medžiugorjės bičiuliai, brangūs broliai ir seserys visame pasaulyje, susijungę su Medžiugorje dvasingumu, kurį atneša čia mūsų Dangiškoji Motina Marija, pasaulio Karalienė, sveikinu jus iš visos širdies ir noriu pasakyti jums keletą žodžių.

Skaityti daugiau

Medžiugorjės parapijos klebono tėvo Marinko Šakota KREIPIMASIS:https://www.youtube.com/watch?v=RsQ4VNHJdMo&feature=youtu.be


2020 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tai meilės, šilumos, maldos ir džiaugsmo laikas. Melskitės, vaikeliai, kad jūsų širdyse gimtų mažasis Jėzus. Atverkite savo širdis Jėzui, kuris teikia save kiekvienam iš jūsų. Dievas atsiuntė mane, kad būčiau džiaugsmu ir viltimi šiuo metu, tad aš jums sakau: be mažojo Jėzaus jūs neturite švelnumo, nepatiriate dangaus, kuris paslėptas naujagimyje. Taigi, vaikeliai, dirbkite su savimi. Skaitydami Šventąjį Raštą, suvoksite Jėzaus gimimą ir džiaugsmą, kaip ir pirmosiomis dienomis, kurias Medjugorjė padovanojo žmonijai. Istorija taps tiesa, kuri ir šiandien kartojasi jumyse ir aplink jus. Veikite ir kurkite taiką per išpažinties sakramentą. Susitaikykite su Dievu, vaikeliai, ir pamatysite stebuklus aplink save. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ