Naujausias pranešimas


2022 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir dėkoju Dievui už kiekvieną iš jūsų, nes Jis leido man vis dar būti su jumis, padrąsinti jus šventumui. Vaikeliai, taika sutrikdyta, ir šėtonas nori neramumų. Todėl tegul jūsų malda būna dar stipresnė, kad kiekviena netyroji skaldymo ir karo dvasia nutiltų. Būkite taikos statytojai ir Prisikėlusiojo džiaugsmo nešėjai savyje ir aplink jus, kad gėris nugalėtų kiekviename žmoguje. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2022 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Žvelgiu į jus ir matau, kad esate pasiklydę. Todėl kviečiu jus visus: grįžkite pas Dievą, grįžkite prie maldos ir Šventoji Dvasia pripildys jus savąja meile, kuri teikia džiaugsmą širdžiai. Jumyse augs viltis, taip pat ir viltis dėl geresnės ateities, o jūs tapsite džiaugsmingais liudytojais Dievo Gailestingumo jumyse ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“.

Taikos Karalienės pranešimas Mirjanai Dragićević-Soldo 2022 m. kovo 18 d.:

Regėtoja Mirjana Dragićević-Soldo kasdien regėjo Dievo Motiną nuo 1981 m. birželio 24 d. iki 1982 m. gruodžio 25 d. Paskutiniame savo kasdieniniame apsireiškime Dievo Motina, patikėjusi jai dešimtąją paslaptį, pasakė, kad jai pasirodys kartą per metus kovo 18 d. Taip buvo visus šiuos metus. Apsireiškimas prasidėjo 13.34 val. ir truko iki 13.40 val.

Pranešimas, kurį perdavė Dievo Motina per Mirjaną:

''Brangūs vaikai! Su motiniška meile kviečiu jus, kad pilni jėgų, tikėjimo ir pasitikėjimo žvelgtumėte į mano Sūnų. Atverkite Jam savo širdis ir nebijokite. Nes mano Sūnus yra pasaulio šviesa ir Jame yra taika ir viltis. Štai kodėl aš kviečiu jus vėl ir vėl melstis už tuos mano vaikus, kurie nepažino mano Sūnaus meilės, kad mano Sūnus apšviestų ir jų širdis savo meilės ir vilties šviesa, o jums, mano vaikai, duotų drąsos ir suteiktų jums ramybės bei vilties. Aš esu su jumis. Dėkoju jums.''

(Dievo Motina visus palaimino.)

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ