Naujausias pranešimas


Nedidelė grupelė piligrimų vykstame į Medjugoriję 06.25-07.04. Pakeliui aplankysime Lenkijos šventoves, Slovėniją, vieną gražiausių Viduržiemio jūros pakrantės miestų Splitą. Grupę lydės kunigas.

Kviečiame prisijungti prie mūsų.

Daugiau informacijos telefonu +370 613 13605(Reneta).

2018 m. birželio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, kviečiu jus, kad su savo širdies paprastumu priimtumėte mano žodžius, kuriuos jums sakau kaip Motina, kad eitumėte visiškos šviesos, tyrumo, vienintelės mano Sūnaus, Žmogaus ir Dievo, meilės keliu. Vienas džiaugsmas, viena šviesa, nenusakoma žodžiais, įsiskverbs į jūsų sielą, jus apims mano Sūnaus ramybė ir meilė. Šito trokštu visiems savo vaikams. Todėl jūs, mano meilės apaštalai, jūs, kurie mokate mylėti ir atleisti, jūs, kurie neteisiate, jūs, kuriuos aš raginu būti pavyzdžiu visiems tiems, kurie neeina šviesos keliu, ar nuo jo nusuko, savo gyvenimu parodykite jiems tiesą. Parodykite jiems meilę, nes meilė įveikia visus sunkumus, o juk visi mano vaikai ištroškę meilės. Jūsų vienybė meilėje yra dovana mano Sūnui ir man. Tačiau, mano vaikai, atsiminkite, kad mylėti taip pat reiškia linkėti savo artimui gero ir norėti jo sielos atsivertimo. Žiūrėdama į jus, susirinkusius apie mane, mano Širdis liūdi, nes matau taip mažai broliškos meilės, gailestingosios meilės. Brangūs vaikai, Eucharistija – tai mano Sūnus, gyvas jūsų tarpe. Jo žodžiai padės jums suprasti, nes Jo Žodis yra Gyvenimas. Jo žodžio dėka siela kvėpuoja. Jo žodžio dėka pažįstate meilę. Brangūs vaikai, ir vėl prašau jūsų, kaip Motina, kuri trokšta gero savo vaikams, mylėkite savo ganytojus, melskitės už juos. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo neramiu laiku kviečiu jus labiau pasitikėti Dievu, kuris yra jūsų Tėvas danguje ir kuris siuntė mane vesti jus pas Jį. Atverkite savo širdis dovanoms, kurias Jis trokšta duoti jums ir širdies gilumoje garbinkite mano Sūnų Jėzų, kuris atidavė savo gyvybę, kad gyventumėte amžinybėje, kur trokšta jus nuvesti. Tegul jūsų viltimi būna susitikimo džiaugsmas su Aukščiausiuoju kasdieniame gyvenime. Todėl kviečiu jus: neužleiskite maldos, kuri daro stebuklus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ