Naujausias pranešimas


2019 m. gruodžio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

"Brangūs vaikai, mano Širdį užlieja palaima, kai žvelgiu į jus, mylinčius mano Sūnų. Laiminu jus motinišku palaiminimu. Motinišku palaiminimu taip pat laiminu ir jūsų ganytojus - jus, kurie skelbiate mano Sūnaus žodį, laiminate Jo rankomis ir Jį taip mylite, jog dėl Jo su džiaugsmu esate pasirengę bet kokiai aukai. Jūs sekate paskui Jį, kuris buvo pirmasis ganytojas, pirmasis misionierius. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, gyventi ir dirbti kitiems – visiems tiems, kuriuos mylite mano Sūnuje - yra žemiško gyvenimo džiaugsmas ir paguoda. Jeigu per maldą, meilę ir auką jūsų širdyse yra Dievo Karalystė, tuomet jūsų gyvenimas yra džiaugsmingas ir giedras. Tarp tų, kurie myli mano Sūnų ir kurie per Jį myli vienas kitą, žodžiai nėra būtini. Pakanka žvilgsnio, norint pajusti neištartus žodžius ir neišsakytus jausmus. Ten, kur viešpatauja meilė, laikas nebeskaičiuojamas. Mes esame su jumis. Mano Sūnus pažįsta jus ir myli. Būtent meilė atveda jus pas mane, ir per tą meilę aš ateisiu pas jus ir kalbėsiu apie išganymo darbus. Trokštu, kad visi mano vaikai turėtų tikėjimą ir jaustų mano motinišką meilę, kuri juos veda pas Jėzų. Todėl jūs, mano vaikai, kur beeitumėte, švieskite meile ir tikėjimu, kaip meilės apaštalai. Dėkoju jums!"

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. lapkričio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Tegul šis laikas jums būna maldos laikas. Be Dievo nėra jumyse ramybės. Todėl, vaikeliai, melskite taikos savo širdyse ir šeimose, kad Jėzus galėtų gimti jumyse ir suteiktų jums savo meilę ir palaiminimą. Pasaulyje vyksta karai, nes širdys kupinos neapykantos ir pavydo. Vaikeliai, jūsų akyse matyti nerimas, nes jūs neleidote Jėzui gimti jūsų gyvenime. Ieškokite Jo, melskitės, ir Jis padovanos jums save Kūdikėlyje, kuris yra džiaugsmas ir taika. Aš esu su jumis ir meldžiuosi už jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ