Naujausias pranešimas


2019 m. spalio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

"Brangūs vaikai, per Dangiškojo Tėvo meilę ir valią esu čia, tarp jūsų, kad Motiniškąja meile padėčiau augti tikėjimui jūsų širdyje, kad galėtumėte iš tiesų suvokti žemiškojo gyvenimo tikslą ir didybę dangiškojo. Vaikai mano, žemiškas gyvenimas yra kelias į amžinybę, į tiesą ir gyvenimą - pas mano Sūnų. Trokštu vesti jus tuo keliu. Jūs, mano vaikai, jūs, kurie nuolat trokštate daugiau meilės, tiesos ir tikėjimo, žinokite, kad yra tik vienas šaltinis, iš kurio galite gerti - pasitikėjimas Dangiškuoju Tėvu, pasitikėjimas Jo meile. Pilnai atsiduokite Jo valiai ir nebijokite. Visa tai, kas yra geriausia jums, visa tai, kas jus veda į amžinąjį gyvenimą, jums bus duota. Jūs suvoksite, kad gyvenimo tikslas ne visada yra norėti ir imti, bet mylėti ir dovanoti. Jūs įgysite tikrą ramybę ir tikrą meilę, tapsite meilės apaštalais ir savo pavyzdžiu padarysite taip, kad tie mano vaikai, kurie nepažįsta mano Sūnaus ir Jo meilės, panorės Jį pažinti. Vaikai mano, mano meilės apaštalai, adoruokite kartu su manimi mano Sūnų ir mylėkite Jį labiau už viską. Stenkitės visuomet gyventi Jo tiesoje. Dėkoju jums!"

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. rugsėjo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien kviečiu jus melstis mano intencijomis, kad aš galėčiau jums padėti. Vaikeliai, melskitės Rožinį ir apmąstykite jo slėpinius, nes ir jūs patiriate savo gyvenime ir džiaugsmą, ir liūdesį. Tokiu būdu jūs perimate slėpinius į savo gyvenimą, nes gyvenimas yra slėpinys tol, kol jūs jo neatiduodate į Dievo rankas. Taip jūs įgysite tokią tikėjimo patirtį, kaip ir Petras, kuris susitiko Jėzų, ir Šventoji Dvasia užliejo jo širdį. Ir jūs, vaikeliai, esate pakviesti liudyti, gyvenant meile, kuria diena iš dienos Dievas apgaubia jus dėka mano buvimo. Todėl, vaikeliai, būkite atviri ir melskitės širdimi tikėjime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ