Naujausias pranešimas


2021 m. gegužės 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, aš žvelgiu į jus ir kviečiu: grįžkite pas Dievą, nes Jis yra Meilė ir iš meilės Jis mane siuntė pas jus vesti jus atsivertimo keliu. Palikite nuodėmę ir blogį, apsispręskite už šventumą. Tuomet džiaugsmas įsiviešpataus ir jūs būsite mano ištiestomis rankomis šiame prarastame pasaulyje. Noriu, kad būtumėte malda ir viltis tiems, kurie dar nepažino Dievo meilės. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“


30 DIENŲ IKI 40-ŲJŲ DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMŲ MEDJUGORJĖJE METINIŲ

Kvietimas prisijungti prie Marijos Šviesos bendruomenės iniciatyvos:

http://www.youtube.com/watch?v=x4gQkFxKAmQ&t=1s

Dovana Švnč. Mergelei Marijai


Trisdešimtyje šventovių ir maldos vietų, tarp kurių ir Medjugorje, meldžiasi gegužės mėnesį su popiežiumi Pranciškumi dėl pandemijos pabaigos

Trisdešimtyje šventovių ir maldos vietų visame pasaulyje, įskaitant Medjugorję, visą gegužės mėnesį kasdien bus meldžiamasi koronaviruso pandemijos pabaigos intencija. Maldos „maratono“ tema - „Bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui“ (Apd 12, 5). Popiežiaus Pranciškaus prašymu šią iniciatyvą organizavo Popiežiškoji Taryba, paskatinta naujosios evangelizacijos: „ypatingai įtrauks visas pasaulio šventoves“, kad organizuotų „tarp tikinčiųjų, šeimų ir bendruomenių“ Rožinio maldą su intencija, kad pasibaigtų pandemija.

Maldos maratoną popiežius Pranciškus asmeniškai pradės gegužės 1 d., šeštadienį ir baigs gegužės 31 d. Rožinio malda bus transliuojama oficialiais Šventojo Sosto kanalais 19:00 val. Lietuvos laiku. Rožinio transliacija iš Medjugorje bus organizuojama gegužės 15 d., šeštadienį, todėl šią dieną maldos programa prie Šv. Jokūbo bažnyčios išorinio altorius bus perkelta 1 valandą - rožinio malda prasidės 19:00 val. Lietuvos laiku, o po to, 20:00 val. Lietuvos laiku - Šventosios Mišios.

Praėjusiais metais Šventasis Tėvas parašė laišką tikintiesiems, kviesdamas visą gegužės mėnesį „iš naujo atrasti Rožinio maldos grožį“ savo namuose.

„Visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su Marija“ (pgl. Apd 1, 14) - tai buvo Rožinio maldos tema, kurį popiežius Pranciškus meldėsi priešais Lurdo grotos kopiją Vatikano Soduose praėjusiais metais, gegužės 30 d., Sekminių šventės išvakarėse. Ši malda buvo tiesiogiai transliuojama internetu daugelyje Marijos šventovių ir maldos vietų visuose žemynuose, tame tarpe ir Šv. Jokūbo bažnyčioje Medjugorjėje.

Šiais metais tikintieji kviečiami visą gegužės mėnesį, kuris tradiciškai skirtas Švenčiausiajai Mergelei Marijai, dalyvauti kasdieninėje Rožinio maldoje dėl pandemijos pabaigos.

Be Medjugorjės, kur gegužės 15 d. bus meldžiamasi Rožinio malda, ČIA rasite sąrašą kitų vietų, kurios dalyvaus šioje Popiežiaus Pranciškaus iniciatyvoje, organizuotoje Popiežiškosios Tarybos, paskatintos naujosios evangelizacijos.

Šaltinis: Radiopostaja Mir Medjugorje

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2021 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus liudyti savo tikėjimą pavasario spalvomis. Tebūnie tai vilties ir drąsos tikėjimas. Vaikeliai, tegul jūsų tikėjimas nesvyruoja bet kokioje situacijoje, netgi ir šiuo išbandymų metu. Drąsiai ženkite kartu su Prisikėlusiu Kristumi link dangaus, kuris yra jūsų tikslas. Aš lydžiu jus šiame kelyje ir visus jus dedu į savo Nekalčiausiąją Širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ