Naujausias pranešimas


2023 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Melskitės su manimi už taiką, nes šėtonas nori karo ir neapykantos širdyse ir tautose. Taigi, melskitės ir aukokite savo dienas pasninkaudami ir atgailaudami, kad Dievas suteiktų jums ramybę. Ateitis yra kryžkelėje, nes šiuolaikinis žmogus nenori Dievo. Štai kodėl žmonija eina į pražūtį. Jūs, vaikeliai, esate mano viltis. Melskitės su manimi, kad išsipildytų tai, ką pradėjau Fatimoje ir čia. Melskitės ir liudykite taiką savo aplinkoje ir būkite taikos žmonėmis. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Kai meldžiamės ir pasninkaujame už Dievo Motinos ketinimų ir taikos planų įgyvendinimą, Dievas veikia per Mergelę Mariją ten, kur to labiausiai reikia ir geriausiu būdu. Ir šiais naujais metais kviečiame į nuolatinę Rožinio maldą ir pasninką, kad išsipildytų Dievo Motinos ketinimai ir taikos planai.TIK PASIKLIAUKIME JA ...

Registruotis čia:https://mir.com.hr


LIUDIJIMAI

2022 m. gruodžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien atnešu jums savo Sūnų Jėzų, kad taptumėte Jo taika ir atspindžiu dangaus linksmybės bei džiaugsmo. Melskitės, vaikeliai, kad būtumėte atviri priimti ramybę, nes daugelis širdžių yra uždaros Šviesos, kuri keičia širdis, kvietimui. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus, kad atsivertumėte priimti Taikos Karalių, kuris pripildo jūsų širdis šilumos ir palaimos. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Taikos Karalienės pranešimas Jakovui Čolo 2022 m. gruodžio 25 d.:

Patikėjusi regėtojui Jakovui Čolo dešimtą paslaptį, Dievo Motina pažadėjo apsireikšti jam kartą metuose 25-tą gruodžio, Šv. Kalėdų dieną ir tai tęsis iki Jakovo gyvenimo pabaigos. Taip įvyko ir šiemet: Apsireiškimas prasidėjo 14.18 val. ir truko 8 minutes.

Pranešimas, kurį perdavė Dievo Motina per Jakovą:

“„Brangūs vaikai! Šiandien, kai Jėzaus gimimo šviesa ypatingu būdu apšviečia visą pasaulį, su Jėzumi ant rankų meldžiuosi, kad kiekviena širdis taptų Betliejaus tvarteliu, kuriame gims mano Sūnus, o jūsų gyvenimai taptų Jo gimimo šviesa. Vaikeliai, gyvenate neramumuose ir baimėje. Todėl, vaikeliai, šiandien, šią malonės dieną, prašykite Jėzaus, kad Jis sustiprintų jūsų tikėjimą ir taptų jūsų gyvenimo valdovu, nes, mano vaikai, tik su Jėzumi savo gyvenime nustosite žvelgti į neramumus, bet melsitės už taiką ir gyvensite taikoje; žvelgsite ne į baimes, bet į Jėzų, kuris išlaisvina jus iš bet kokios baimės. Aš esu jūsų mama, kuri nuolat budi virš jūsų ir laimina jus savo motinišku palaiminimu.“ “

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE=youtu.be

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ