Naujausias pranešimas


2019 m. rugsėjo 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, melskitės! Melskitės rožinį kiekvieną dieną - tai žiedų vainikas, kuris mane, kaip Motiną, tiesiogiai sujungia su jūsų skausmais, kentėjimais, norais ir viltimi. Mano meilės apaštalai, esu su jumis dėka mano Sūnaus malonės ir meilės, ir prašau jūsų melstis. Pasauliui labai reikia jūsų maldų, kad sielos atsiverstų. Su visišku pasitikėjimu atverkite savo širdis mano Sūnui, ir Jis jose įrašys santrauką savo žodžių – ir tai yra meilė. Gyvenkite nenutrūkstamu ryšiu su mano Sūnaus Švenčiausia Širdimi. Vaikai mano, kaip Motina sakau jums: pats laikas atsiklaupti prieš mano Sūnų ir pripažinti Jį savo Dievu, savo gyvenimo centru! Atneškite jam dovanas, kurias Jis myli labiausiai – o tai yra meilė artimui, gailestingumas ir tyros širdys. Mano meilės apaštalai, daugelis mano vaikų dar nepripažįsta mano Sūnaus savo Dievu, nes jie dar nepažino Jo meilės. Bet jūsų malda, kalbama tyra ir atvira širdimi, dovanos, kurias jūs aukojate mano Sūnui, atvers net ir kiečiausias širdis. Mano meilės apaštalai, galia maldos, kalbamos širdimi - galingos maldos, kupinos meilės - keičia pasaulį. Todėl, vaikai mano, melskitės, melskitės, melskitės. Aš esu su jumis. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2019 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu kuo daugiau žmonių prisijungtų bendrai maldai kiekvieno mėnesio 14d., kuri skirta Lietuvai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2019 m. rugpjūčio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, melskitės, dirbkite ir su meile Dangaus Karalystei liudykite, kad jums būtų gera čia, žemėje. Vaikeliai, Dievas šimteriopai palaimins jūsų pastangas, būsite liudytojais tautose, netikinčiųjų sielos pajus atsivertimo malonę, o Dangus bus dėkingas už jūsų pastangas ir aukas. Vaikeliai, su rožiniu rankoje liudykite, kad priklausote man, ir apsispręskite šventumui. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 6 €.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ