Medjugorje

Naujausias pranešimas


2018 m. rugpjūčio 02 d. pranešimas Mirjanai Dragičevič Soldo:

„Brangūs vaikai, su motiniška meile kviečiu jus atverti širdis taikai; atverkite širdis mano Sūnui, tegul jūsų širdyse gieda meilė mano Sūnui, nes tik per šią meilę taika ateina į sielą. Vaikai mano, žinau, kad jumyse yra gėrio, žinau, kad jumyse yra meilės - gailestingosios meilės. Bet daugelio mano vaikų širdys vis dar užvertos. Jie mano, kad gali viską daryti nenukreipdami savo minčių į Dangiškąjį Tėvą, kuris apšviečia, į mano Sūnų, kuris nuolat iš naujo yra su jumis Eucharistijoje ir trokšta klausytis jūsų. Mano vaikai, kodėl nesikalbate su Juo? Kiekvieno jūsų gyvenimas yra svarbus ir brangus, nes jis yra Dangiškojo Tėvo dovana amžinybei. Todėl niekada nepamirškite Jam dėkoti: kalbėkitės su Juo. Mano vaikai, žinau, jog tai, kas ateina vėliau, jums nėra žinoma, tačiau, kai išauš tas jūsų 'vėliau', gausite atsakymą į kiekvieną klausimą. Mano motiniška meilė trokšta, kad būtumėte pasiruošę. Mano vaikai, savo gyvenimu palikite žmonių, kuriuos sutinkate, širdyse gerą jausmą - ramybės, gėrio, meilės ir atleidimo jausmą. Per maldą klausykitės, ką kalba jums mano Sūnus ir darykite tai. Ir vėl kviečiu jus melstis už savo ganytojus, už tuos, kuriuos pakvietė mano Sūnus. Atminkite, jiems reikia maldos ir meilės. Dėkoju jums.“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. liepos 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas leidžia, kad vesčiau jus pas Jį, nes Jis yra jūsų jėga. Todėl kviečiu jus: melskitės Jam ir pasitikėkite Juo, nes Jis yra jūsų priebėga nuo visokio blogio, tykančio ir nešančio sielas tolyn nuo meilės ir džiaugsmo, kuriems visi esate pašaukti. Vaikeliai, gyvenkite Rojumi čia, žemėje, kad jums būtų gera, ir tegul Dievo įsakymai būna šviesa jūsų kelyje. Aš esu su jumis ir visus jus myliu savo Motiniškąja meile. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ