Naujausias pranešimas


2018 m. vasario 02 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, jūs, kuriuos myli mano Sūnus, jūs, kuriuos aš myliu neaprėpiama motiniška meile, neleiskite, kad savanaudiškumas, savimeilė valdytų pasaulį. Neleiskite, kad meilė ir gėris liktų užgožti. Jūs, kurie esate mylimi, kurie pažinote mano Sūnaus meilę, atminkite, kad būti mylimam - reiškia mylėti. Mano vaikai, tikėkite. Kai tikite, esate laimingi ir skleidžiate taiką, o jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Toje sieloje - mano Sūnus. Kai jūs atsiduodate tikėjimui, kai jūs atsiduodate meilei, kai darote gera artimui, mano Sūnus šypsosi jūsų sieloje. Mano meilės apaštalai, aš kreipiuosi į jus kaip motina, renku jus apie save ir noriu vesti meilės ir tikėjimo keliu, keliu, kuris veda prie pasaulio šviesos dėl meilės, dėl tikėjimo. Esu čia, nes noriu per motinišką palaiminimą suteikti jums tikėjimą ir jėgų jūsų kelyje, nes kelias, kuris veda pas mano Sūnų, nėra lengvas. Jame pilna atsižadėjimų, dalinimųsi, aukų, atleidimų ir daug daug meilės. Tačiau šis kelias veda prie taikos ir laimės. Mano vaikai, netikėkite melagingais balsais, kurie kalba jums apie netikrus dalykus, klaidingą žavesį. Jūs, mano vaikai, grįžkite prie Šventojo Rašto. Su begaline meile žvelgiu į jus ir iš Dievo malonės apsireiškiu jums. Vaikai mano, sekite paskui mane. Tegul jūsų siela virpa iš džiaugsmo. Dėkoju jums!“

MES TĘSIAME NEPERTRAUKIAMĄ ROŽINIO MALDĄ IR PASNINKĄ UŽ TAIKĄ

Mieli mūsų bičiuliai, maldos grupė Medjugorjėje „Marijos Šviesa“ dėkoja visiems, kurie praėjusiais metais jungėtės bendrai maldai už taiką pasaulyje ir kviečia tęsti nepertraukiamą rožinio maldą ir pasninką už taiką pasaulyje visus šiuos, 2017 metus.

Kviečiame visus geros valios žmones jungtis prie mūsų ir užsiregistruoti pasirinktą dieną ir valandą, kurią nusprendėte melstis, puslapyje www.bzooco.com. Jeigu kam nepavyktų užsiregistruoti, prašome atsiųsti informaciją apie pasirinktą valandą ir savo vardą el.pašto adresu gospa.lt@gmail.com ir jus užregistruosime. Būtų nuostabu, jeigu pakviestumėte kuo daugiau žmonių, kurie noriai prisijungtų bendrai maldai.

Mielieji, taika pasaulyje - visų mūsų rankose.

„...Brangūs vaikai, negaliu be jūsų padėti pasauliui. Trokštu, kad bendradarbiautumėte su manimi ...“ (1986.08.28)

„Brangūs vaikai... Dangus yra su jumis ir kovoja už taiką jūsų širdyse, šeimose ir pasaulyje, o jūs, vaikeliai, padėkite savo maldomis, kad taip ir būtų ...“ (2016.12.25)

2018 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šis laikas tegul būna jums maldos laikas, kad per maldą Šventoji Dvasia nužengtų ant jūsų ir suteiktų jums atsivertimą. Atverkite savo širdis ir skaitykite Šventąjį Raštą, kad ir jūs per liudijimus būtumėte arčiau Dievo. Vaikeliai, ieškokite visų pirma Dievo ir dieviškų dalykų, ir palikite žemei, kas žemiška, nes šėtonas traukia jus prie dulkių ir nuodėmės. Jūs esate pakviesti šventumui ir sukurti Dangui. Todėl siekite Dangaus ir dangiškų dalykų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

Mieli bičiuliai, norime pasidalinti žinia, kad Lietuvoje jau galite įsigyti filmo "Marijos Žemė" DVD su lietuviškais subtitrais. Juo prekiaujama Vilniaus "Katalikų pasaulio" knygynuose, Kauno Šv. Kazimiero knygyne, Šiaulių knygyne "Prie katedros", Panevėžio katechetikos centro knygyne ir Alytaus UAB "Remedija" knygynuose. Jei gyvenate atokesnėse vietovėse, dėl įsigijimo galite tartis el.paštu: filmasmarijoszeme@gmail.com


Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsna atvežta į Lietuvą 2012.10.01d.!

S. Ildikó bei Meilės Liepsnos Judėjimo Vengrijoje vadovų sveikinimas minint pirmąsias Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausios Širdies Meilės Liepsnos perdavimo metines Lietuvoje

Meilės Liepsnos minėjimo Vilniuje vaizdo įrašo nuoroda YOUTUBE: http://www.youtube.com/watch?v=ojwvP31juZE

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS NEKALČIAUSIOS ŠIRDIES MEILĖS LIEPSNĄ


Dievo Motinai rūpi, kad Jos kvietimas iš Medjugorjės pasiektų visus Jos vaikus, net mažiausiose tautelėse. Jos tarnaitės Mirjanos Stanislavos Vasilj-Zuccarini dėka mes turime lietuvių kalba išleistą informatyvią knygą, paremtą tikrais įvykiais Medjugorjėje, kurie vyko nuo pat apsireiškimų pradžios. Ši knyga yra išversta į daugiau kaip 20 kalbų. Lietuviškas jos vertimas platinamas tik Medjugorjėje, o Lietuvoje tik Medjugorjės maldos grupėje Vilniuje arba galima užsisakyti telefonu +370 674 10 459. Knygos kaina 20 Lt.

Ištraukos iš knygos


1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ