Pranešimų archyvas


2021 m. balandžio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, šiandien kviečiu jus liudyti savo tikėjimą pavasario spalvomis. Tebūnie tai vilties ir drąsos tikėjimas. Vaikeliai, tegul jūsų tikėjimas nesvyruoja bet kokioje situacijoje, netgi ir šiuo išbandymų metu. Drąsiai ženkite kartu su Prisikėlusiu Kristumi link dangaus, kuris yra jūsų tikslas. Aš lydžiu jus šiame kelyje ir visus jus dedu į savo Nekalčiausiąją Širdį. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2021 m. kovo 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai, ir šiandien esu su jumis, kad galėčiau jums pasakyti: vaikeliai, kas meldžiasi, nebijo ateities ir nepraranda vilties. Jūs esate išrinkti tam, kad neštumėte džiaugsmą ir ramybę, nes esate mano. Atėjau čia kaip Taikos Karalienė, nes velnias nori neramumų ir karo. Jis nori pripildyti jūsų širdis baimės dėl ateities, o ateitis priklauso Dievui. Todėl būkite nuolankūs, melskitės ir viską atiduokite į Aukščiausiojo, kuris jus sukūrė, rankas. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2021 m. vasario 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Dievas man leido ir šiandien būti su jumis, kad pakviesčiau jus maldai ir pasninkui. Gyvenkite šiuo malonės metu ir būkite vilties liudytojai, nes, kartoju jums, vaikeliai, malda ir pasninku galima nuslopinti net karus. Vaikeliai, tikėkite ir gyvenkite tikėjimu šiuo malonės metu, o mano Nekalčiausia Širdis nepaliks neramume nei vieno iš jūsų, jeigu kreipsitės į mane. Užtariu jus Aukščiausiojo akivaizdoje ir meldžiu ramybės jūsų širdyse bei vilties dėl ateities. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2021 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiuo metu kviečiu maldai, pasninkui ir atsižadėjimui, kad būtumėte tvirtesni tikėjime. Tai pabudimo ir atgimimo laikas. Kaip ir gamta, kuri dovanoja save, taip ir jūs, vaikeliai, apmąstykite, kiek daug gavote. Būkite džiaugsmingi taikos ir meilės nešėjai savo pačių gerovei žemėje. Trokškite Dangaus – Danguje nėra nei liūdesio, nei neapykantos. Todėl, vaikeliai, vėl apsispręskite atsivertimui, ir tegul šventumas viešpatauja jūsų gyvenime. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.”

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ