Pranešimų archyvas


2019 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šiandien, kaip motina, kviečiu jus atsiversti. Šis laikas yra jums, vaikeliai, laikas maldos ir tylos. Todėl tegul jūsų širdies šilumoje auga vilties ir tikėjimo sėkla ir jūs, vaikeliai, diena iš dienos pajusite poreikį daugiau melstis. Jūsų gyvenimas taps tvarkingas ir atsakingas. Vaikeliai, suvokite, jog čia, žemėje, esate laikini ir pajusite poreikį būti arčiau Dievo, su meile liudyti savo susitikimo su Dievu patirtį, kuria dalinsitės su kitais. Aš esu su jumis ir meldžiu už jus, tačiau negaliu be jūsų TAIP. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.“

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ