Pranešimų archyvas


2018 m. sausio 25 d. pranešimas:

„Brangūs vaikai! Šis laikas tegul būna jums maldos laikas, kad per maldą Šventoji Dvasia nužengtų ant jūsų ir suteiktų jums atsivertimą. Atverkite savo širdis ir skaitykite Šventąjį Raštą, kad ir jūs per liudijimus būtumėte arčiau Dievo. Vaikeliai, ieškokite visų pirma Dievo ir dieviškų dalykų, ir palikite žemei, kas žemiška, nes šėtonas traukia jus prie dulkių ir nuodėmės. Jūs esate pakviesti šventumui ir sukurti Dangui. Todėl siekite Dangaus ir dangiškų dalykų. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą“

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 .... .... ....
1981 m. birželio 24 d. Medjugorje (Bosnijoje) šešiems vaikams pirmą kartą apsireiškė Dievo Motina pasivadinusi Taikos Karaliene. Nuo tos dienos Viešpaties Motina apsireiškia kiekvieną dieną ir kartą per mėnesį siunčia savo prašymą visai žmonijai. Pagrindinis Dievo Motinos tikslas yra padėti mums atsiversti bei išgelbėti žmoniją nuo pražūties. Ji prašo:

Brangūs vaikai,
Aš kviečiu kiekvieną iš Jūsų atsiversti.
Atėjo Jūsų laikas! Be Jūsų Dievas negali įgyvendinti savo planų.
Tad, brangieji, melskitės ir diena
iš dienos per maldą vis labiau
artėsite prie Dievo.

DUODU JUMS GINKLĄ
PRIEŠ GALIJOTĄ

TAI YRA 5 MANO AKMENYS:

  • ROŽINIS - MELSTIS ŠIRDIMI
  • EUCHARISTIJA
  • ŠVENTASIS RAŠTAS
  • PASNINKAS (DUONA IR VANDUO) - KIEKVIENĄ TREČIADIENĮ IR PENKTADIENĮ
  • IŠPAŽINTIS - KARTĄ PER MĖNESĮ